School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 92 1 ದಿ ವೃಕ್ಷ ಶಾಲೆ ನಿಯರ್ ಸಾಯಿಬಾಬ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೋಡ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ರೂಂ ನಂ. 1 ಬೆಂಗಳೂರು-560016 The Vruksha School Near Saibaba Temple PWD Road A.Narayanapura Room No.1 Bangalore-560016
2 151 92 2 ದಿ ವೃಕ್ಷ ಶಾಲೆ ನಿಯರ್ ಸಾಯಿಬಾಬ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೋಡ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ರೂಂ ನಂ. 2 The Vruksha School Near Saibaba Temple PWD Road A.Narayanapura Room No.2
3 151 92 3 ಗುರುಕುಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆ ಮಹದೇವಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು-560048 Gurukul English School Ranganath Layout Mahadevapura Bangalore-560048
4 151 92 4 ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.01 ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ INDIAN PUBLIC SCHOOL Room No.01 Ramaiah Reddy Colony Vignana nagara
5 151 92 5 ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.02 ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ INDIAN PUBLIC SCHOOL Room No.02 Ramaiah Reddy Colony Vignana nagara
6 151 92 6 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.01 Veerabhadra Swamy High School Room No.01
7 151 92 7 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.02 Veerabhadra Swamy High School Room No.02
8 151 92 8 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.03 Veerabhadra Swamy High School Room No.03
9 151 92 9 ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.03 ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ INDIAN PUBLIC SCHOOL Room No.03 Ramaiah Reddy Colony Vignana nagara
10 151 92 10 ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.04 ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೋನಿ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ INDIAN PUBLIC SCHOOL Room No.04 Ramaiah Reddy Colony Vignana nagara
11 151 92 11 ಗೂಡ್ ಸಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.01 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ Good Samaritan Public School Room No.01 2nd Main 2nd Cross Vignana nagara
12 151 92 12 ಗೂಡ್ ಸಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.02 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ Good Samaritan Public School Room No.02 2nd Main 2nd Cross Vignana nagara
13 151 92 13 ಗೂಡ್ ಸಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.03 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ Good Samaritan Public School Room No.03 2nd Main 2nd Cross Vignana nagara
14 151 92 14 ಗೂಡ್ ಸಮಾರ್ಟಿನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.04 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನನಗರ Good Samaritan Public School Room No.04 2nd Main 2nd Cross Vignananagara
15 151 92 15 ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ01 ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ L R International School Room No.01 Kaggadasapura main road
16 151 92 16 ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ02 ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ L R International School Room No.02 Kaggadasapura main road
17 151 92 17 ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ03 ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ L R International School Room No.03 Kaggadasapura main road
18 151 92 18 ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ04 ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ L R International School Room No.04 Kaggadasapura main road
19 151 92 19 ಎಲ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷಿನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ05 ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ L R International School Room No.05 Kaggadasapura main road
20 151 92 20 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ04 ವಿಭೂತಿಪುರ Veerabhadra Swamy High School Room No.04 Vibhuthipura
21 151 92 21 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ05 ವಿಭೂತಿಪುರ Veerabhadra Swamy High School Room No.05 Vibhuthipura
22 151 92 22 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ06 ವಿಭೂತಿಪುರ Veerabhadra Swamy High School Room No.06 Vibhuthipura
23 151 92 23 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ07 ವಿಭೂತಿಪುರ Veerabhadra Swamy High School Room No.07 Vibhuthipura
24 151 92 24 ವೀರಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ08 ವಿಭೂತಿಪುರ Veerabhadra Swamy High School Room No.08 Vibhuthipura
25 151 92 25 ಶಿಶ್ಯ ಬೆಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.01ಬೆಮೆಲ್ ಟೌನ್ ಶಪ್ ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ . Shishya BEML Public School Room No.01 BEML Town Ship
26 151 92 26 ಶಿಶ್ಯ ಬೆಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.02ಬೆಮೆಲ್ ಟೌನ್ ಶಪ್ ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ . Shishya BEML Public School Room No.02 BEML Town Ship
27 151 92 27 ಶಿಶ್ಯ ಬೆಮಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.03ಬೆಮೆಲ್ ಟೌನ್ ಶಪ್ ನ್ಯೂತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಅಂಚೆ . Shishya BEML Public School Room No.03 BEML Town Ship
28 151 92 28 ಆರ್ಚಿಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.01 ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿವಾನಂದನಗರ Orchids The Inter national school Room No.01 Shivanand Nagara
29 151 92 29 ಆರ್ಚಿಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.02 ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿವಾನಂದನಗರ Orchids The Inter national school Room No.02 Shivanand Nagara
30 151 92 30 ಆರ್ಚಿಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.03 ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿವಾನಂದನಗರ Orchids The Inter national school Room No.03 Shivanand Nagara
31 151 92 31 ಆರ್ಚಿಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.04 ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿವಾನಂದನಗರ Orchids The Inter national school Room No.04 Shivanand Nagara
32 151 92 32 ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲ್ಯೇ ಹೋಂ ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -1 Kids Castel Play L B S Nagara Home Room 1
33 151 92 33 ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ -1 ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರ Presidency Church School Room:1 L B S Nagar
34 151 92 34 ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ -2 ಎಲ್‌ ಬಿ ಎಸ್‌ ನಗರ Presidency Church School Room:2 L B S Nagar
35 151 92 35 ಆರ್ಚಿಡ್ ದಿ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ.05 ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿವಾನಂದನಗರ Orchids The Inter national school Room No.05 Shivanand Nagara
36 151 92 36 ಹೆಲೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಹೋಂ ರೂಂ ನಂ.01 ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ನಗರ Hello Kids Castel Play Home Room -1 L B S Nagara
37 151 92 37 ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 .ವಿಭೂತಿಪುರ BHARATHIYA GARMINA MAHILA MANDLI SCHOOL .VIBHUTIPURA ROOM NO-1
38 151 92 38 ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 .ವಿಭೂತಿಪುರ BHARATHIYA GARMINA MAHILA MANDLI SCHOOL .VIBHUTIPURA ROOM NO-2