School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 60 1 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ Anganavadi Centre Building A Narayanapura
2 151 60 2 ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ( ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕಚೇರಿ ಪಟಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ) B B M P Help Centre Building A Narayanapura B W S S B Office PatalammaTempel Near
3 151 60 3 ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂ.3 ಉದಯನಗರ New Brilliant English School Room no3 Udayanagar
4 151 60 4 ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂ.4 ಉದಯನಗರ New Brilliant English SchoolRoom No4 Udayanagar
5 151 60 5 ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂ.5 ಉದಯನಗರ New Brilliant English SchoolRoom No5 Udayanagar
6 151 60 6 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ.ಸಂ.1 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಆಂಧ್ರ ಕಾಲೋನಿ Govt Lower Primary School Room No1 2nd Cross Andhra Colony
7 151 60 7 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Anganavadi Center 3rd Cross ANDRA COLONYROOM NO 2
8 151 60 8 ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂಂ.ನಂ-1 ಉದಯನಗರ Fathima English School Room No1 Udayanagar
9 151 60 9 ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ-ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಉದಯನಗರ Fathima English School Room No2 Udayanagar
10 151 60 10 ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಉದಯನಗರ Fathima English School Room No.3 Udayanagar
11 151 60 11 ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ಉದಯನಗರ Fathima English School Room No.4 Udayanagar
12 151 60 12 ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-5 ಉದಯನಗರ Fathima English School Room No.5 Udayanagar
13 151 60 13 ಫಾತಿಮ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೂಂ ನಂ-6 ಉದಯನಗರ Fathima English School Room No.6 Udayanagar
14 151 60 14 ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4 ಉದಯನಗರ New Brilliant English SchoolRoom No4 Udayanagar
15 151 60 15 ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಅಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 ಉದಯನಗರ NEW BRILLIANT English School Room No5 Udayanagar
16 151 60 16 ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಉದಯನಗರ Infant Convent School N M R LayoutRoom No1 Udayanagar
17 151 60 17 ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಉದಯನಗರ Infant Convent School N M R LayoutRoom No2 Udayanagar
18 151 60 18 ಇನ್‌ಫ್ಯಾಂಟ್‌ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಶಾಲೆ ಎನ್‌ ಎಂ ಆರ್‌ ಬಡಾವಣೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 ಉದಯನಗರ Infant Convent SchoolN M R Layout Room No3 Udayanagar
19 151 60 19 ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಧಿರಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉದಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 Madonna School Indhiragandhi Street Udayanagara Room No3
20 151 60 20 ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಧಿರಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉದಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -4 MADONNA School INDHIRAGANDHI Street Udayangara Room 4
21 151 60 21 ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಧಿರಾಗಾಂಧಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉದಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -3 Madonna School Indhiragandhi Street Udayanagra Room3
22 151 60 22 ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-6 ಉದಯನಗರ New Brilliant English SchoolRoom No6 Udayanagar
23 151 60 23 ನ್ಯೂ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್‌ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ .ಉದಯನಗರ 14 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-07 New Brilliant English School Udayanagar Room No07
24 151 60 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಹೊಸಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು-16 Govt Model Primary School Room No1 New Building A NarayanapuraBande Bngaluru16
25 151 60 25 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು 16 Govt Model Primary School Room No2New Building A Narayanapura Bande Bangalore 16
26 151 60 26 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 .ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಂಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು-16 GovtModel Primary School Room No3 A Narayanapura Bande Bangaluru16
27 151 60 27 ದಿ ವೃಕ್ಷ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ:2 ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ The Vruksha School Room No:2 sai baba layout pwd road A NARAYANAPURA
28 151 60 28 ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ -2 ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ Mythri English SchoolRoom No2 A Narayanapura
29 151 60 29 ದಿ ವೃಕ್ಷ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ:4 ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ The Vruksha School Room No:5 sai baba layout pwd road A NARAYANAPURA
30 151 60 30 ದಿ ವೃಕ್ಷ ಶಾಲೆ ರೂಮ್ ನಂ:3 ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ರೋಡ್ ನಿಯರ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ರಸ್ತೆ ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ The Vruksha School Room No:3 sai baba layout pwd road A NARAYANAPURA
31 151 60 31 ಮೈತ್ರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5 ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ Mythri English SchoolRoom No. 5 A Narayanapura
32 151 60 32 ಮಡೋಣ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16 Madona School Room No1 Indiragandhi RoadUdayangara Bengaluru16
33 151 60 33 ಮಡೋನ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ರಸ್ತೆ ಉದಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-16 Madonna English School Room No2Indiragandhi RoadUdayanagara Bangaluru16
34 151 60 34 ದಿ ವೃಕ್ಷ ಶಾಲೆ ನಿಯರ್ ಸಾಯಿಬಾಬ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೋಡ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ರೂಂ ನಂ. ದಿ ವೃಕ್ಷ ಶಾಲೆ ನಿಯರ್ ಸಾಯಿಬಾಬ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ರೋಡ ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ ರೂಂ ನಂ.
35 151 60 35 ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೈ ಲೇ ಔಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು-16 New pratham public school Room no1 2nd main Pai layout Bangaluru16
36 151 60 36 ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೈ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು 16 New Pratham Public School Room No 2 2nd main Pai Layout Bangalore 16
37 151 60 37 ನ್ಯೂ ಪ್ರಥಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೈ ಬಡಾವಣೆ ಬೆಂಗಳೂರು-16 New Pratham Public School Room No32nd main Pai Layout Bangaluru16