School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 32 1 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL KALKERE
2 151 32 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL KALKERE
3 151 32 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL KALKERE
4 151 32 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL KALKERE
5 151 32 5 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರ GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL K CHANNASANDRA
6 151 32 6 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರ GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL K CHANNASANDRA
7 151 32 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ( ಕನಕನಗರ ) GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL K CHANNASANDRA ( KANAKANAGARA )
8 151 32 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೆ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ( ಕನಕನಗರ ) GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL K CHANNASANDRA ( KANAKANAGARA )
9 151 32 9 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL KALKERE
10 151 32 10 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
11 151 32 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
12 151 32 12 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
13 151 32 13 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
14 151 32 14 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
15 151 32 15 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
16 151 32 16 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
17 151 32 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಕೆರೆ GOVT HIGH SCHOOL KALKERE
18 151 32 18 ವಿಬ್ಗ್ಯಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Vibgyor School Jayanthi Nagar Main Road Horamavu Room No-1
19 151 32 19 ವಿಬ್ಗ್ಯಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Vibgyor School Jayanthi Nagar Main Road Horamavu Room No-2
20 151 32 20 ವಿಬ್ಗ್ಯಾರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಜಯಂತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Vibgyor School Jayanthi Nagar Main Road Horamavu Room No-3
21 151 32 21 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Anganawadi kendra Kowdenahalli Ramamurthy Nagara Bangalore-560016 .Room no-1
22 151 32 22 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Govt Kannada Higher Primary School Kowdenahalli Ramamurthy Nagara Bangalore-560016 Room No-1
23 151 32 23 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Govt Kannada Higher Primary School Kowdenahalli Ramamurthy Nagara Bangalore-560016 Room No-2
24 151 32 24 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Govt Kannada Higher Primary School Kowdenahalli Ramamurthy Nagara Bangalore-560016 Room No-3
25 151 32 25 ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮೈನ್ ರೋಡ್ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Ramana vidyanikethan .T C palya main Road RM Nagara .Bangalore-560016 .Room No-1
26 151 32 26 ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮೈನ್ ರೋಡ್ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Ramana vidyanikethan .T C palya main Road RM Nagara .Bangalore-560016 .Room No-2
27 151 32 27 ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮೈನ್ ರೋಡ್ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Ramana vidyanikethan .T C palya main Road RM Nagara .Bangalore-560016 .Room No-3
28 151 32 28 ರಮಣ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮೈನ್ ರೋಡ್ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Ramana vidyanikethan .T C palya main Road RM Nagara .Bangalore-560016 .Room No-4
29 151 32 29 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ .ಆದಿತ್ಯ ಲೇಔಟ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Christ the King School .Adithya L/o .Kowdenahalli .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-3
30 151 32 30 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ .ಆದಿತ್ಯ ಲೇಔಟ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Christ the King School .Adithya L/o .Kowdenahalli .RM Nagara Bangalore-560016 .Room No-4
31 151 32 31 ಮೈತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ್ ರೂಂ ನಂ01 ಕಲ್ಕೆರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಲೇಔಟ್ Mythri Vidyaniketan Room No.01 Kalkere NRI Layout
32 151 32 32 ಚೈತನ್ಯ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ .ಟಿ ಸಿ ಪಾಳ್ಯ ಮೈನ್ ರೋಡ್ .ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಲ್ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Chaithanya Techno School .T C Palya main Road .Raghavendra circle RM Nagara .Bangalore-560016 .Room No-1
33 151 32 33 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು-560016 ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Govt Kannada Higher Primary School Kowdenahalli Ramamurthy Nagara Bangalore-560016 Room No-4
34 151 32 34 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಷನ್ .ಅಕ್ಷಯ ನಗರ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Christ the King Educational Institution .Akshaya Nagara .Rm Nagara Bangalore-560016 Room No-1
35 151 32 35 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಷನ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Christ the King Educational Institution .Akshaya Nagara .Rm Nagara Bangalore-560016 Room No-2
36 151 32 36 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಷನ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Christ the King Educational Institution .Akshaya Nagara .Rm Nagara Bangalore-560016 Room No-3
37 151 32 37 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಷನ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Christ the King Educational Institution .Akshaya Nagara .Rm Nagara Bangalore-560016 Room No-4
38 151 32 38 ಕ್ರೈಸ್ತ ದ ಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುಷನ್ .ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ .ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ .ಬೆಂಗಳೂರು-560016 .ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-5 Christ the King Educational Institution .Akshaya Nagara .Rm Nagara Bangalore-560016 Room No-5
39 151 32 39 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ನಂ 1 ವಾರಾಣಸಿ Mother Teresa School Room No 1 Varanasi
40 151 32 40 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ನಂ 2 ವಾರಾಣಸಿ Mother Teresa School Room No 2 Varanasi
41 151 32 41 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ನಂ 3 ವಾರಾಣಸಿ Mother Teresa School Room No 3 Varanasi
42 151 32 42 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ನಂ 4 ವಾರಾಣಸಿ Mother Teresa School Room No 4 Varanasi
43 151 32 43 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ನಂ 5 ವಾರಾಣಸಿ Mother Teresa School Room No 5 Varanasi
44 151 32 44 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಮ್ ನಂ 6 ವಾರಾಣಸಿ Mother Teresa School Room No 6 Varanasi