School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 151 30 1 ನ್ಯೂ ನೋಬಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೂಂ ನಂ.01 ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ New Noble public School Room No.01 Vinayaka Nagar Geddalahalli
2 151 30 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.01 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Lower Primary School Vaddarapalya Room No.01 Bangalore-560113
3 151 30 3 ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ವಡ್ಡರಪಾಳ್ಯ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Lower Primary School Vaddarapalya Room No.02 Bangalore-560113
4 151 30 4 ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ) ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Maruthi High School Prakaruthi Layout Horamavu Agara Room No.05 Bangalore-560113
5 151 30 5 ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ) ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Maruthi High School Prakaruthi Layout Horamavu Agara Room No.06 Bangalore-560113
6 151 30 6 ದೇವಮಾತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 Devamatha central school Ashirwad colony Horamavu. Room No-1
7 151 30 7 ದೇವಮಾತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 Devamatha central school Ashirwad colony Horamavu. Room No-2
8 151 30 8 ದೇವಮಾತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 Devamatha central school Ashirwad colony Horamavu. Room No-3
9 151 30 9 ದೇವಮಾತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 Devamatha central school Ashirwad colony Horamavu. Room No-4
10 151 30 10 ದೇವಮಾತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 Devamatha central school Ashirwad colony Horamavu. Room No-5
11 151 30 11 ದೇವಮಾತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮಾವು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.6 Devamatha central school Ashirwad colony Horamavu. Room No-6
12 151 30 12 ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ೫ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಬಡವಾಣೆ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮವು ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೪೩ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:1 sree chaintanya E Techno School .5th cross p & t layout Ashirwad colony horamavu bangalore-560043 Room No:1
13 151 30 13 ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ೫ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಬಡವಾಣೆ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮವು ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೪೩ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:2 sree chaintanya E Techno School .5th cross p & t layout Ashirwad colony horamavu bangalore-560043 Room No:2
14 151 30 14 ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ೫ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಬಡವಾಣೆ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮವು ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೪೩ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3 sree chaintanya E Techno School .5th cross p & t layout Ashirwad colony horamavu bangalore-560043 Room No:3
15 151 30 15 ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ೫ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಬಡವಾಣೆ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮವು ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೪೩ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:4 sree chaintanya E Techno School .5th cross p & t layout Ashirwad colony horamavu bangalore-560043 Room No:4
16 151 30 16 ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಸ್ಕೂಲ್ ೫ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಬಡವಾಣೆ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಕಾಲೋನಿ ಹೊರಮವು ಬೆಂಗಳೂರು-೫೬೦೦೪೩ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:5 sree chaintanya E Techno School .5th cross p & t layout Ashirwad colony horamavu bangalore-560043 Room No:5
17 151 30 17 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬುಸಾಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Higher Primary School Babusapalya Room No.01 Bangalore-560113
18 151 30 18 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬುಸಾಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Higher Primary School Babusapalya Room No.02 Bangalore-560113
19 151 30 19 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬುಸಾಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Higher Primary School Babusapalya Room No.03 Bangalore-560113
20 151 30 20 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬುಸಾಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Higher Primary School Babusapalya Room No.04 Bangalore-560113
21 151 30 21 ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಬಾಬುಸಾಪಾಳ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.5 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Govt Higher Primary School Babusapalya Room No.05 Bangalore-560113
22 151 30 22 ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ) ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.1 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Maruthi High School Prakaruthi Layout Horamavu Agara Room No.01 Bangalore-560113
23 151 30 23 ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ) ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.2 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Maruthi High School Prakaruthi Layout Horamavu Agara Room No.02 Bangalore-560113
24 151 30 24 ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ) ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.3 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Maruthi High School Prakaruthi Layout Horamavu Agara Room No.03 Bangalore-560113
25 151 30 25 ಮಾರುತಿ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ (ಮಾರುತಿ ವಿಧ್ಯಾಲಯ) ಪ್ರಕೃತಿ ಬಡಾವಣೆ ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.4 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Maruthi High School Prakaruthi Layout Horamavu Agara Room No.04 Bangalore-560113
26 151 30 26 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.01 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.01 Bangalore-560113
27 151 30 27 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.02 Bangalore-560113
28 151 30 28 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.03 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.03 Bangalore-560113
29 151 30 29 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.04 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.04 Bangalore-560113
30 151 30 30 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.05 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.05 Bangalore-560113
31 151 30 31 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.06 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.06 Bangalore-560113
32 151 30 32 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.07 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.07 Bangalore-560113
33 151 30 33 ನಾರಾಯಣ ಇ ಟೆಕ್ನೋ ಶಾಲೆ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.08 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Narayana E Techno School Chelkere Room No.08 Bangalore-560113
34 151 30 34 ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಶಾಲೆ (ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲ್ಲಬಸ್) ಮೇಘನಪಾಳ್ಯ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.01 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Royal Concord School (State Syllabus) Meghanapalya Chelkere Room No.01 Bangalore-560113
35 151 30 35 ರಾಯಲ್ ಕಾನ್ಕರ್ಡ್ ಶಾಲೆ (ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲ್ಲಬಸ್) ಮೇಘನಪಾಳ್ಯ ಚೆಳಿಕೆರೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.02 ಬೆಂಗಳೂರು-560113 Royal Concord School (State Syllabus) Meghanapalya Chelkere Room No.02 Bangalore-560113