School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 171 178 1 083-ವಿಕಾಸ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ .10 .11 4 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 3 ಹಂತ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 083-Vikas Nursery Primary and High School .No.10 .11 4th MainRoad .Revenue layout .BSK 3 Stage .5th Block Room no.1
2 171 178 2 083-ವಿಕಾಸ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ .10 .11 4 ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ .ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 3 ಹಂತ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 083-Vikas Nursery Primary and High School .No.10 .11 4th MainRoad .Revenue layout .BSK 3 Stage .5th Block Room no.2
3 171 178 3 ವಿಕಾಸ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ .10 .11 .4 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 3 ನೇ ಹಂತ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 Vikas Nursery Primary and High School .No.10 .11 .4th Main Road .Revenue Layout .BSK 3rd Stage .5th Block .Room No 4
4 171 178 4 ವಿಕಾಸ್ ನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ನಂ .10 .11 .4 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಲೇಔಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ 3 ನೇ ಹಂತ 5 ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 Vikas Nursery Primary and High School .No.10 .11 .4th Main Road .Revenue Layout .BSK 3rd Stage .5th Block .Room No 5
5 171 178 5 ಕಾರ್ಮಲ್ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಎಂ.ಕೆ. ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 Carmel English School 80feet Road M K Puttalingaiah Road PadmanabaNagar Room No - 3
6 171 178 6 ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 NSVK School C J Venkatadas Road PadmanabaNagar Room No - 1
7 171 178 7 ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 NSVK School C J Venkatadas Road PadmanabaNagar Room No - 2
8 171 178 8 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಹ್ಯರೇಖೆ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 Regional CO-Operative Management Institute .Contour Road .Padmanabhanagar Room No 1
9 171 178 9 ರಿಜಿನಲ್ ಕೋ - ಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಟರ್ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 Regional Institute of Co - Operative Management Contour Road Padmanabanagar Room No 1
10 171 178 10 ರಿಜಿನಲ್ ಕೋ - ಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಟರ್ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 Regional Institute of Co - Operative Management Contour Road Padmanabanagar Room No 2
11 171 178 11 ರಿಜಿನಲ್ ಕೋ - ಆಪರೇಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಕಾಂಟರ್ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 Regional Institute of Co - Operative Management Contour Road Padmanabanagar Room No 3
12 171 178 12 ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 NSVK School C J Venkatadas Road PadmanabaNagar Room No - 3
13 171 178 13 ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 NSVK School C J Venkatadas Road PadmanabaNagar Room No - 4
14 171 178 14 ಎನ್.ಎಸ್.ವಿ.ಕೆ ಶಾಲೆ ಸಿ.ಜೆ.ವೆಂಕಟದಾಸ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5 NSVK School C J Venkatadas Road PadmanabaNagar Room No - 5
15 171 178 15 ಸಹಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 Shakari Vidya Kendra M K Puttalingaiah Road Padmanabanagar Room No - 1
16 171 178 16 ಸಹಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 Shakari Vidya Kendra M K Puttalingaiah Road Padmanabanagar Room No - 2
17 171 178 17 ಸಹಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 Shakari Vidya Kendra M K Puttalingaiah Road Padmanabanagar Room No - 3
18 171 178 18 ಸಹಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 4 Shakari Vidya Kendra M K Puttalingaiah Road Padmanabanagar Room No - 4
19 171 178 19 ಬೆನಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಸಲ್ಲಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 Benaka Public School Kuvempu road Chikkallasandra Room No 1
20 171 178 20 ಬೆನಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಸಲ್ಲಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 Benaka Public School .Kuvempu Road .Chikkalasandra Room No 2
21 171 178 21 ಬೆನಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಸಲ್ಲಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 3 Benaka Public School .Kuvempu Road .Chikkalasandra. Room No 3
22 171 178 22 ಬೆನಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಸಲ್ಲಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 4 Benaka Public School .Kuvempu Road .Chikkalasandra. Room No 4
23 171 178 23 ಬೆನಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಸಲ್ಲಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 Benaka Public School .Kuvempu Road .Chikkalasandra. Room No 5
24 171 178 24 ಬೆನಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಸಲ್ಲಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 6 Benaka Public School .Kuvempu Road .Chikkalasandra. Room No 6
25 171 178 25 ಬೆನಕಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಸಲ್ಲಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 Benaka Public School .Kuvempu Road .Chikkalasandra. Room No 7
26 171 178 26 ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಬೃಂದವನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 Kumarans PU College Brindavana Nagar Room No 1
27 171 178 27 ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಬೃಂದವನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 Kumarans PU College Brindavana Nagar Room No 2
28 171 178 28 ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಬೃಂದವನ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 3 Kumarans PU College Brindavana Nagar Room No 3
29 171 178 29 ಸಿಕ್ಯಾಬ್ ಅಂಗ್ಲ ಮಾದ್ಯಮನರ್ಸರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ 12ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬೇಂದ್ರೆನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 5 Secab English Medium Nursery Primary .High School No-13/2 12th Cross Bendrenagar Room No-3
30 171 178 30 ಸಹಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 5 Shakari Vidya Kendra M K Puttalingaiah Road Padmanabanagar Room No - 5
31 171 178 31 ಸಹಕರಿ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಪುಟ್ಟಲಿಂಗಯ್ಯ ರಸ್ತೆ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 6 Shakari Vidya Kendra M K Puttalingaiah Road Padmanabanagar Room No - 6
32 171 178 32 ಡೆಕ್ಕನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ 18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 1 Deccan International School 18th Main Road Chikkalasandra Room No - 1
33 171 178 33 ಡೆಕ್ಕನ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಲೆ 18ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಲಸಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 2 Deccan International School 18th Main Road Chikkalasandra Room No - 2