School Details

BBMP - Schools

# AC No. Ward No. Part No. School Name Kannada School Name English Action
1 171 157 1 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತ ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 Sri Venkateshwara Chendil Kumarans School No 244 3rd Cross Changaiah Layout Thyagarajanagar Room No 1
2 171 157 2 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತ ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 Sri Venkateshwara Chendil Kumarans School No 244 3rd Cross Changaiah Layout Thyagarajanagar Room No 2
3 171 157 3 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತ ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03 Sri Venkateshwara Chendil Kumarans School No 244 3rd Cross Changaiah Layout Thyagarajanagar Room No 3
4 171 157 4 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಚೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಶಾಲೆ. ನಂ.244 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತ ಚಂಗಯ್ಯ ಬಡಾವಣೆ ತ್ಯಾಗರಾಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:04 Sri Venkateshwara Chendil Kumarans School No 244 3rd Cross Changaiah Layout Thyagarajanagar Room No 4
5 171 157 5 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 Swamy Vivekananda School 2nd Block Thygarajanagar Room No 1
6 171 157 6 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 Swamy Vivekananda School 2nd Block Thygarajanagar Room No 2
7 171 157 7 ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03 Swamy Vivekananda School 2nd Block Thygarajanagar Room No 3
8 171 157 8 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 Anganavadi Centre No 32 K S Colony 2nd Cross 2nd Block Thyagarajanagar Room No 1
9 171 157 9 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಲೋನಿ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾಗರಜನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 Anganavadi Centre No 32 K S Colony 2nd Cross 2nd Block Thyagarajanagar Room No 2
10 171 157 10 ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 27ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560070 R K S Primary School Room No-1 27th Cross 7th Block Jayanagara
11 171 157 11 ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 27ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560070 R K S Primary School Room No-2 27th Cross 7th Block Jayanagara
12 171 157 12 ಎನ್ ಎಸ್ ವಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 1ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560070 N S V K Kannada Primary And High School Room No-1 1st B Main WKP Road 7th Block Jayanagara Bangalore-560070
13 171 157 13 ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 Kumarans Childrens School 6th A Main Tata Silk Farm Room No 1
14 171 157 14 ಕುಮಾರನ್‌ಸ್‌ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ 6ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 Kumarns Childrens School 6th A main Tata silk Farm Room No 2
15 171 157 15 ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 Athmashree Education Association 7th Main Tata Silk Farm Room No 1
16 171 157 16 ಆತ್ಮಶ್ರೀ ಎಜುಕೇಶನ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್‌ 7ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 Athmashree Education Association 7th Main Tata Silk Farm Room No 2
17 171 157 17 ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌.ನಂ.81 ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 Kamala Nehru Children Home No 81 South End Road Room No 1
18 171 157 18 ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌.ನಂ.81 ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 Kamala Nehru Children Home No 81 South End Road Room No 2
19 171 157 19 ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌.ನಂ.81 ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 Kamala Nehru Children Home No 81 South End Road Room No 3
20 171 157 20 ಕಮಲ ನೆಹರು ಮಕ್ಕಳ ಹೋಮ್‌.ನಂ.81 ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 Kamala Nehru Children Home No 81 South End Road Room No 4
21 171 157 21 ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 Vijaya High School 14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No 1
22 171 157 22 ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 Vijaya High School 14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No 2
23 171 157 23 ವಿಜಯಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 14ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03 Vijaya High School 14th Cross Road 3rd Block Jayanagara Room No 3
24 171 157 24 ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಎದುರು ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1 Samudhya Bhavana Opp Yediyur Lake S Kariyappa Road Room No 1
25 171 157 25 ಸಮುಧಾಯ ಭವನ ಯಡಿಯೂರು ಕೆರೆ ಎದುರು ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2 Samudhaya Bhavana Opp Yediyur Lake S Kariyappa Road Room No 2
26 171 157 26 ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 B B M P Nursery School And Women Tailoring Centre Room No 1
27 171 157 27 ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 B B M P Nursery School And Women Tailoring Centre Room No 2
28 171 157 28 ಬಿ ಬಿ ಎಂ ಪಿ ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹೊಲಿಗೆ ತರಭೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 B B M P Women's Association 1st cross Tata Silk Farm Room No 1
29 171 157 29 ಕುಮಾರನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡನ್‌ ಸ್ಕೊಲ್‌ 6ನೇ ಎ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಫಾರಂ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03 Kumarans Childrens School 6th A Main Road Tata Silk Farm Room No 3
30 171 157 30 ಎನ್ ಎಸ್ ವಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 1ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560070 N S V K Kannada Primary And High School Room No-2 1st B Main WKP Road 7th Block Jayanagara Bangalore-560070
31 171 157 31 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:01 Govt Model Primary School S Kariyappa Road Yediyur Room No 1
32 171 157 32 ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಎಸ್.ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರು. ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:02 Govt Model Primary School S Kariyappa Road Yediyur Room No 2
33 171 157 33 ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 27ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560070 R K S Primary School Room No-3 27th Cross 7th Block Jayanagara
34 171 157 34 ಆರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-4 27ನೇ ಕ್ರಾಸ್ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560070 R K S Primary School Room No-4 27th Cross 7th Block Jayanagara
35 171 157 35 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:03 Govt Pre University College S Kariyappa Road Yadiyur Room No 3
36 171 157 36 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:04 Govt Pre University College S Kariyappa Road Yadiyur Room No 4
37 171 157 37 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:05 Govt Pre University College S Kariyappa Road Yadiyur Room No 5
38 171 157 38 ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಯಡಿಯೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:06 Govt Pre University College S Kariyappa Road Yadiyur Room No 6
39 171 157 39 ಎನ್ ಎಸ್ ವಿ ಕೆ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-3 1ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ 7ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು -560070 N S V K Kannada Primary And High School Room No-3 1st B Main WKP Road 7th Block Jayanagara Bangalore-560070